ZpětÚvodní strana » O realitní kanceláři

O realitní kanceláři

Realitní kancelář REAL ASSISTANT group s.r.o.  je společnost s 10letou tradici, která nabízí svým klientům komplexní realitní služby.

Zaměřujeme se na pronájem a prodej bytů, rodinných domu a pozemku převážně v Praze a Středočeském kraji. REAL ASSISTANT group s.r.o.  poskytuje spektrum dalších služeb:

- zajištění marketingu a realizaci realitních transakcí včetně realitního poradenství,

- zajištění právního servisu, služby advokáta,

- založení BD (bytových družstev) a SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek),

- správa nemovitosti pro fyzické osoby, správa nemovitosti pro BD a SVJ,

- zajištění finančního a daňového poradenství,

- zajištění znaleckých posudků, geometrických plánů a pod.,

- výkup nemovitostí, výkup nemovitostí (před privatizaci),

- řešení exekuce,

- rekonstrukce bytů.

Podmínky spolupráce při prodeji nemovitosti:

1) V případě neexkluzivního prodeje nemovitosti společnosti REAL ASSISTANT group s.r.o., hradí odměnu RK kupující. Prodávající v tomto případě má inzerci na realitních serverech, právní servis, vypracování daňového přiznání a převod energii ZDARMA!!!

2) V případě exkluzivního prodeje nemovitosti na základě podepsané exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy nabízíme GRATIS tito služby:

-          INZERCE NA REALITNÍCH SERVERECH,

-          PRÁVNÍ SERVIS (vypracování smluv, návrhů, protokolů, nezbytně nutné úřední ověření podpisů)

-          ODHAD NEMOVITOSTI (pro finanční úřad),

-          ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

-           VYPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

-          PŘEVOD ENERGII

 

PRODEJ/PRONÁJEM NEMOVITOSTI:

I. Příprava

a) osobní návštěva zkušeného makléře,

b) hodnocení nemovitosti a stanovení její optimální prodejní ceny,

c) focení nemovitosti,

d) zpracování podkladů, právní kontrola nemovitosti, zajištění výpisu z katastru nemovitosti,

e) příprava půdorysu nemovitosti, zpracování inzerátu.

II. Aktivní nabízení nemovitosti

a) export na realitní servery, aktivní nabídka nemovitosti poptávajícím klientům,

b) aktualizace, topování nemovitosti na realitních serverech,

c) sjednávaní/zajištění prohlídek nemovitosti, 

d) zpětná vazba – makléř informuje majitele o průběhu prodeje/pronájmu (prohlídky, reakce zájemců, kontr nabídky klientů, sledovanost nabídky na internetu, atd.),

e) nalezení vhodného kupujícího/nájemce.

III. Rezervace nemovitosti

a) projednání podmínek budoucího prodeje/pronájmu ,

b) příprava makléřem třístranné rezervační smlouvy (majitel, zájemce, RK),

c) podpis rezervační smlouvy a složení rezervační zálohy.

IV. Smlouvy, příprava

a) předání podkladů právníkovi pro přípravu budoucích smluv (kupní smlouva, návrh na vklad kupní smlouvy, dohoda o převodu členských práv a povinnosti, dohoda o finančním vyrovnání, nájemní smlouva),

b) zaslání návrhů smluv na maily účastníků (do 3 dnů od podpisu rezervační smlouvy),

c) připomínkování (zpracování připomínek účastníků a jejich zakomponování do finální verzi smluv),

d) zaslání finální verzi smluv na maily účastníků.

Prodej nemovitosti v družstevním vlastnictví:

Kupující při financování nákupu nemovitosti (převodu členských práv a povinnosti a užívacího práva k bytové jednotce) z vlastních zdrojů složí cenu za převod před uzavřením smluv na účet advokátní kanceláře (advokátní úschova). Cena za převod bude poukázána z advokátní úschovy na účet prodávajícího (převodce) po podepsání Dohody o převodu členských práv a povinnosti a oznámení tohoto převodu družstvu.

Prodej nemovitosti ve vlastnictví (osobní vlastnictví):

Kupující při financování nákupu nemovitosti z vlastních zdrojů složí kupní cenu před uzavřením  smluv na účet advokátní kanceláře (advokátní úschova). Kupní cena bude poukázána z advokátní úschovy na účet prodávajícího po „zavkladování “  (potom co katastrální úřad provede změnu vlastníka, dle zákonu má katastrální úřad lhůtu na zapsání 30 dní od podání).

V. Smlouvy, podpis

a) sjednání makléřem vhodného pro účastníky termínu podpisu odsouhlasených smluv,

b) podpis smluv a návrhu na vklad (náklady spojené s nezbytným ověřením podpisu hradí RK),

c) podání smluv a návrhů na příslušný katastrální úřad.

Pro podání kupních smluv na katastr nemovitosti je nezbytně nutné mít podepsaný prodávajícím a kupujícím návrh na vklad kupních smluv (návrh na vklad kupních smluv v rámci právního servisu poskytuje RK).

Návrh na vklad kupních smluv, případně návrh na vklad zástavních smluv hradí kupující. Nejvyšším jednotlivým poplatkem, s nímž se lze v katastru nemovitostí setkat, je poplatek za "Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí", jak uvádí zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v aktuálně platném znění. Jeho výše činí 1000 KčNávrh na vklad kupních smluv, případně návrh na vklad zástavních smluv doručí na katastrální úřad spolu se smlouvami makléř RK.

VI. Předání nemovitosti

a) příprava předávacího protokolu (zajišťuje makléř RK), příprava formulářů na převod energii,

b) fyzické předání nemovitosti (předání klíčů, zapsání aktuálního stavu měřičů do předávacího protokolu, podpis předávacího protokolu a formulářů).

VII. Daň, postprodejní servis

a) zpracování úředního odhadu nemovitosti,

b) vyplnění a podání daňového přiznání za účelem zaplacení daně z nemovitosti,

c) zaplacení daně z převodu nemovitosti.

Daň z převodu nemovitosti ve výši 4% ceny nemovitosti hradí příslušnému finančnímu úřadu převodce (prodávající). Kromě vyplněného daňového formuláře je třeba finančnímu úřadu dodat ověřenou kopii kupní smlouvy s razítkem katastrálního úřadu o povolení vkladu (či jiného nabývacího titulu zakládajícího převod vlastnictví a povinnost platit daň z převodu nemovitosti) a odhad ceny nemovitosti (znalecký posudek).

Daňové přiznání je podle zákona nezbytné podat do konce třetího měsíce po měsíci, v němž došlo k převodu nemovitosti. Prodej nemovitosti uskutečněn v březnu, musí daňový poplatník daňové přiznání podat a daň zaplatit do konce června. 

Hledejte nemovitosti

Zadaným podmínkám vyhovuje: 44 nabídek

Rychlý kontakt

 Mobil:      774 720 752

 e-mail:

Aktuality

19.03. 2013

Exkluzivní smlouva může usnadnit prodej bytu. Pozor na podvodníky

Momentálně sice není úplně vhodná doba na prodej nemovitosti, ale některé prodávající tíží finanční situace, nebo se prostě například zděděné nemovitosti chtějí zbavit. K prodeji můžete využít například internetové stránky a o vše se postarat sami, nebo si prodej zařídit přes realitní kancelář. Pak nastává otázka, jestli s realitní kanceláří uzavřít exkluzivní smlouvu, či nikoli.
19.03. 2013

Ceny bytů budou klesat ještě v příštích dvou letech

Minulý rok ceny bytů a pozemků klesaly. Podle analýzy Komerční banky budou ceny bytů pokračovat v poklesu ještě v dalších dvou letech. To je dobrá zpráva pro kupující, ale horší pro prodávající. Za dva roky by měly ceny mírně vzrůst.

© 2021, Real assistant s.r.o. – všechna práva vyhrazena | RB reality

Mapa stránek